Zevenblad - Aegopodium podagraria --
Schermbloemenfamilie - Apiaceae
Bijenplant, drachtplant, hommelplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: bloem wit tot roze; bloeiwijze schermvormig zonder omwindsels en omwindseltjes
Blad: bladen enkel tot dubbel drietallig, vaak met 2 tweetalige zijblaadjes en een drietallig topblaadje (7 blaadjes totaal)
Vrucht: een2-delige splitvrucht
Overige:plant met vrij lange onder-grondse uitlopers
Hoogte: ;0,6-1,0 m
Opmerking: uitlopers meestal ook tussen wortels van andere planten
 
 
Milieu & groeiplaats: vochtige, (zeer) voedselrijke, humushoudende bodems; langs bosranden, onder heggen, stadsplantsoenen, tuinen, buitenplaatsen en op braakliggende terreinen; kan ook massaal in bermen en op dijken in grazige, maar ruige vegetaties voorkomen; zonnig-licht beschaduwd; bij te veel schaduw, dus bij gesloten beplantingen bloeit de plant niet of zeer spaarzaam en verliest daardoor zijn betekenis voor de bloembezoekende insecten; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Fauna: wilde bijen, hommels, honingbijen, vlinders.
Toepassing: De bontbladige vorm wordt soms als tuinplant in de handel gebracht. Woekert evenals de wilde vorm.
Beheer: door velen, vooral tuinbezitters, wordt zevenblad als een ongewenst onkruid gezien. Kan echter in grotere beplantingen een goede bodembedekker zijn en onderdrukt daarbij andere planten. Groeit goed met stinzenplanten (bol- en knolgewassen) samen. Het advies is echter om zevenblad niet te introduceren op plekken waar hij nog niet voorkomt, omdat het de introductie is van een vrijwel onomkeerbaar proces. Het is een concurrentiekrachtige soort die mechanisch nauwelijks is te beteugelen. Schoffelen en spitten zijn zinloos; door de soort na de bloei te maaien ontwikkelen zich nieuwe bladen, hetgeen vooral in grote plantsoenen een acceptabel beeld kan opleveren
Wilde solitaire bijen
Zandbijen - Andrena
  Fluitenkruidbij A. proxima # Is afhankelijk van schermbloemigen
  Witbaarzandbij A. barbilabris  
  Asbij A. cineraria  
  Meidoornbij A. carantonica  
  Goudpootzandbij A. chrysosceles Bezoekt vaak schermbloemigen
  Roodgatje A. haemorrhoa  
  Donkere klaverzandbij A. labialis  
  Gewone dwergzandbij A. minutula  
  Zwartbronzen zandbij A. nigroaenea  
  Viltvlekzandbij A. nitida  
  Breedrandzandbij A. synadelpha  
  Witkopdwergzandbij A. subopaca  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Roodpotige groefbij H. rubicundus  
  Parkbronsgroefbij H. tumulorum  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum  
  Glanzende groefbij L. lucidulum  
  Langkopsmaragdgroefbij L. morio  
  Kleine groefbij L. parvulum  
  Gewone franjegroefbij L. sexstrigatum  
Maskerbijen - Hylaeus  
  Gewone maskerbij H. communis  
  Poldermaskerbij H. confusus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
  Kleine tuinmaskerbij H. pitipes  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Platen Zevenblad - (Bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz
 
Bloeiwijze en blad
 
Fragment van een vegetatie
 
Bosplantsoen in woonwijk
 
Handwegbos Amstelveen voor de meeste planten is het te donker voor optimale bloei
 
Iepen-essenbosbeplanting in Amsterdam-Noord
 
Een Park in Gouda met stinkende gouwe en zevenblad
 
Bosrand in IJmuiden op duinzand
 
 
Wegberm op het platteland (Eenrum Gr. links) en in de stad (Meppel rechts)
 
Een kanaaltalud in woonwijk in Veenendaal
 
Recreatiepark
 
Bont zevenblad
 
Witkopdwergzandbij (Andrena subopaca)
 
Gewone dwergzandbij (Andrena minutula)
 
Tweekleurige zandbij (Andrena bicolor)
 
Tweekleurige zandbij
 
Tweekleurige zandbij
 
Viltvlekzandbij (Andrena nitida)
 
Donkere klaverzandbij (Andrena Labialis)
Tuinmaskerbij (Hylaeus hyalinatus)
 
Tuinmaskerbij
 
Tuinmaskerbij
 
Een honingbij
 
Een honingbij
 
Kleine vos
 
Kleine vos