Gewone engelwortel - Angelica sylvestris -
Schermbloemenfamilie - Apiaceae---
Drachtplant, bijenplant, hommelplant, vlinderplant
Een twee- tot driejarige plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: bloem wit tot licht roze; bloeiwijze een scherm
Blad: onderste bladen meervoudig geveerd
Vrucht: een splitvrucht
Overige: plant kaal
Hoogte: 1,0-1,8 m
Milieu: natte tot vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige, humusrijke bodems, maar niet op zeeklei; zonnig- licht beschaduwd.
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige, humusrijke bodems, maar niet op zeeklei; in ruigten, langs sloten, vaarten, kanalen en allerlei andere watergangen, vijverkanten en in natte grasvelden, weg- en spoorbermen; verder langs en in lichte loofbossen; zonnig- licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: met uitzondering van de zeekleigebieden algemeen.
Toepassing: Tuinen, kan ook in nat grasland worden uitgezaaid; reproductief in tuinen.
Beheer: natte graslanden in september maaien is ook afhankelijk van de andere soorten; ruige oevervegetaties maximaal 1x per jaar in het winter seizoen maaien; ruigte afhankelijk van de houtopslag maximaal een maal per jaar of een lagere frequentie.
Wilde solitaire bijen
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Witvlekzandbij Andrena nitida  
  Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes  
Dracht: nectar en vuilwit crème-achtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
Bloeiwijze en plant
 
Plant
 
Plant
 
Oever Randmeer
 
Een vijverkant in Harderberg
 
Vijverkant in Veenendaal
 
Een akkerrand langs een vochtige greppel
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Gewone maskerbij
 
Gewone maskerbij