Zulte/zeeaster - Tripolium pannonicum (Aster tripolium)--
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, drachtplant, vlinderplant, hommelplant
Een kortlevende overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september (oktober)
Bloem: bloem liliablauw; bloeiwijze een schermvormige tuil; de blauwe lintbloemen kunnen ontbreken
Blad: kort of ongesteeld en min of meer vlezig
Vrucht: een nootje
Overige: plant met korte wortelstok
Hoogte: 0,3-1,5 m
Zie ook:
Schorzijdebij langs de Nieuwe Waterweg
Vlinders langs de nieuwe Waterweg
Zeeaster op Vlieland
 
Milieu & groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke en zilte tot brakke, zandige en kleiige bodems; op schorren en slikken, opgespoten terreinen, langs allerlei oevers van kanalen, rivieren en plassen, langs randen van stadsvijvers, spoor- en wegbermsloten, tussen stenen beschoeiingen van kanalen en stadsgrachten; verder in verruigde rietkragen; zon. De zaden ontkiemen op plekken waar het zoutgehalte van de bodem niet te hoog is, dus veel lager dan het zeewater.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het kustgebied van Zuidwest Nederland en het Waddengebied, inclusief Dollard en het Randstadgebied van Noord- en Zuid-Holland.
Toepassing: natuurtuinen in het kustgebied.
Beheer: handhaaft zich voornamelijk in min of meer open plaatsen. Het is meer een pionierplant dan een ruigteplant. In het algemeen kan men het beste nietsdoen.

Wilde solitaire bijen

  Schorzijdebij Colletes halophilus Is afhankelijk van zeeaster
Deze bij komt ook op zeemelkdistel voor. Op Vlieland geregeld waargenomen. Deze plantensoort wordt ook door Westrich (1989) opgegeven.
Opmerking: zulte is een soort waar we bij het beheer betrekkelijk weinig invloed op kunnen uitoefenen. Deze plant moet zich zelf in standhouden. Het enige wat we kunnen doen, is voorkomen dat deze plant tijdens de groei en bloei wordt verstoord. Zulte verschijnt in het kustgebied steeds meer in het stedelijke en industrie gebieden. Het is zeker niet uitgesloten dat schorzijdebij zulte zal volgen. Daarom is deze plant ook onder de aandachtssoorten geplaatst.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5.
 
PLaten zulte - (Bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden.
 
Zulte langs een vijverkant in Middelburg (ca 1992)
 
Bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Zulte: bloeiwijze
 
Zulte zonder straalbloemen
 
Planten van zeeaster op verschillende plekken (milieus)
 
 
 
Zeeaster tussen zeekraal
 
Zeeaster tussen riet
 
Zeeaster in een slenk
 
Zulte en zeealsum
 
Het landschap van zeeaster op Vlieland 2015 (op de voorgrond met zeekraal)
 
Een fragment
 
 
Het pad langs de Kroonpolder: in de verte is het dak van het Posthuis nog net zichtbaar
 
 
 
De Waddenzee vanaf de dijk van de Kroonpolders zeeaster valt hier nauwelijks op
 
Zulte op een groen strand op vochtige bodem: staat bij springvloed onderwater
 
Zeeaster met roodverkleurde zeekraal op de achtergrond
 
Zeeaster op de overgang van nat naar natter; op de plek van zeekraal is het dagelijks eb en vloed
 
Hier en op veel andere plekken is het vrijwel altijd nat
 
 
Op en langs het pad komen een paar duizend nesten voor van de schorzijdebij
 
Een gedeelde van het pad met nesten van de schorzijdebij
 
 
Schorzijdebij (vr) zweeft het nest (links onder)
 
Een vrouwtje zoekt het nest
 
Vrouwtje en nest (links onder)
 
Vrouwtje gaat naar binnen
 
Een ander vrouwtje met veel stuifmeel aan de poten
 
Schorzijdebij (wijfje) op zeeaster
 
Schorzijdebij (wijfje)
 
Schorzijde bij op zulte en op zeemelkdistel!
 
Schorzijde bij op zulte en op zeemelkdistel!
 
Schorzijdebij (mannetje)
 
Schorzijdebij (mannetje)
 
Heivlinder