Kruldistel - Carduus crispus
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant,  drachtplant, vlinderplant
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: paars, bloeiwijze eindelingse armbloemige kluwens; omwindselbladen aan de top licht gebogen
Blad: langwerpig of elliptisch veerspletig of getand; onderkant blad zwak spinnenwebachtig behaard
Vrucht: een nootje
Overige: stengels vertakt en sterk gevleugeld en met stekels tot ruim 3 mm lang
Hoogte: 0,5-1,8 m
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, zeer voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in ruigten, ruige grazige vegetaties, humushoudende, bosranden en tussen struwelen; op spoor-, rivier- en kanaaldijken; in ruige wegbermen, op spoorweg-, haven- en industrieterreinen, in zand- en kleiafgravingen, op geluidswallen en stadsplantsoenen; zonnig.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, verbreidt zich verder door het land.
Toepassing: wordt niet bewust toegepast.
Beheer: kan als ruigte worden beheerd; maximaal 1x per jaar maaien.
Wilde solitaire bijen:
  Gewone behangersbij Megachile versicolor  
  Tronkenbij Heriades trucorum  
  Metselbijen Osmia  
  Breedbandgroefbij Halictus scabiosae  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen- (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen. Johann Georg Sturm)
 
Platen- (bron links: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al. ; rechts: Flora Batava Jan Kops et al.)
 
Plant op een dijktalud
 
Bloem/hoofdje met hommel
 
Bloeiwijze kruldistel
 
Bloeiwijze met hommel
 
Stengel met lijsten
 
Een vegetatie met kruldistel op de dijk bij Ketelhaven
 
Kruldistel met hommel
 
Gewone behangersbij - Megachile versicolor
 
Gewone behangersbij - Megachile versicolor
 
Gewonebehangersbij - Megachile versicolor
 
Honingbij -
 
Honingbij -
 
Honingbij
 
Een groefbij
 
Breedband groefbij Halictus scabiosae
 
Breedband groefbij Halictus scabiosae
 
Breedband groefbij Halictus scabiosae
 
Breedband groefbij Halictus scabiosae