Borstelkrans Clinopodium vulgare(Satureja vulgaris)
Lipbloemenfamilie - Lamiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: roze tot paarsachtig, tot ca. 2 cm lang; bloeiwijze okselstandig (ver uiteenstaande schijnkransen), de bovenste schijnkrans hoofdjesachtig
Blad: bladen eirond tot langwerpig, gekarteld, behaard en kortgesteeld
Vrucht:
Overige: bloeistengels zijn niet of weinig vertakt
Hoogte: 0,3-0,6 m
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: zomerdroge, vrij schrale, kalkhoudende bodems; in ruige grazige begroeiingen, veelal langs struwelen, rivierdijken, spoorbermen (1980-1995 nog?), nieuwe natuurgebieden langs de rivieren (Millingerwaard), duinen; zonnig
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam in Zuid-Limburg; elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.
Toepassing: heemtuinen, kruidentuinen, tuinen
Beheer: een soort van veelal grazige zomen en ruig grasland: maximaal 1 x per jaar in september-oktober maaien of extensieve begrazing dor schapen.
Wilde solitaire bijen:
  Andoornbij Anthophora furcata Is afhankelijk van Lipbloemigen
  Grote wolbij Anthidium manicatum  
  Blauwe metselbij Osmia caerulescens  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen borstelkrans: - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm: rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloeiwijze: bovenste schijnkrans hoofdjesachtig
 
Bloeiwijze en plant (Millingerwaard 2011)
 
Bloeiwijze en plant (Millingerwaard 2011)
 
Vegetatie met borstelkrans in een ruiggraslandvegetatie (Millingerwaard 2011)
 
Andoornbij - Anthophora furcata -
 
Andoornbij - Anthophora furcata
 
Andoornbij - Anthophora furcata
 
Andoornbij - Anthophora furcata
 
Een dikkopje
 
 
Citroenvlinder