Erigeron acer - Scheppe fijnstraal
Composietenfamilie - Asteraceae

Drachtplant

Een tweejarig plant
Bloeiperiode: juni - augustus
Bloem: lintbloemen lila, buisbloemen geel, bloeiwijze trosvormig
Blad: bladen langwerpig; stengels behaard; rozetplant;
Vrucht: een nootje
Overige:
Hoogte: 0,2-0,6m
 
 
 
 
Milieu: droge tot min of meer vochthoudende, voedselarme tot vrij schrale en vaak kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; meestal in min of meer open, grazige vegetaties langs paden in de duinen, op dijken, in bermen, langs spoorlijnen, op spoorwegemplacementen, in steengroeven, tussen voegen van plaveisel en steentaluds van viaducten; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam
Fauna: wordt zeer weinig door bijen bezocht.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen, rotstuinen. (soms een kortlevende vaste plant)
Beheer: omdat in te dichte, grazige vegetaties de soort snel verdwijnt, moeten bermen en dijken jaarlijks in de nazomer worden gemaaid
Wilde solitaire bijen: niet genoteerd.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 1. Op een plek geregeld bijenbezoek waargenomen (NS-terein Westervoort).
 
Bloeiwijze en plaat-Scherpe fijnstraal - Erigeron acer - (bron plaat: A. Masclef, Atlas des plantes de France)
 
Platen -Scherpe fijnstraal - Erigeron acer - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Een duinvegetatie met scherpe fijnstraal en biggenkruid