Heksenmelk - Euphorbia esula --
Wolfsmelkfamilie - Euphorbiaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - augustus
Bloem: geelgroenachtig; honingklieren meestal halvemaanvormig met hoornvormige uiteinden, bloeiwijze schermachtig
Blad: langwerpig
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,3-0,8m
Opmerking: De plant kan pleksgewijs of op grote stukken domineren
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige en veelal kalkhoudende bodems; in duinen en uiterwaarden, op spoor- en rivierdijken, in spoor-, kanaal- en wegbermen, op spoorwegemplacementen, industrieterreinen en op onbetreden plaatsen tussen het plaveisel; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen, in hoofdzaak in het rivierengebied en kalkrijke duinen; aangrenzende landschappen; ook in stedelijk gebied.
Toepassing: eventueel in tuinen, maar de soort groeit niet zo compact als in graslandvegetaties.
Beheer: de soort is tamelijk concurrentiekrachtig, kan in ruige vegetaties nog lang stand houden. Afhankelijk van de andere soorten eenmaal per jaar of eenmaal in de 2-3 jaar maaien.
Wilde solitaire bijen: groefbijen (Lasioglossum), zandbijen
  Gewone dwergzandbij Andrena minutula  
  Roodgatje Andrena haemorrhoa  
  Roodpotige zandbij Halictus rubicundus  
  Groefbijen lasioglossum  
Dracht: nectar en (stuifmeel?). Indicatie voor dracht: code Hb1 (bij bijenstal 3).
 
Platen heksenmelk - Euphorbia esula- (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Flora Batavia Jan Kops et al.)
 
Plant en bloeiwijze
 
Bloeiwijze
 
Fragment
 
Vegetatie met heksenmerk op een dijkje op Texel (1995)
 
Groefbijen op heksenmelk
 
 
Een zandbij (Gewone dwergzandbij)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 
Roodgatje (Andrena haemorrhoa)
 

Honingbijen in actie op ca. 800 meter afstand van de bijenstal (Texel 2011)

 

 
Honingbijen op heksenmelk
 
Honingbijen op heksenmelk