Stijve ogentroost - Euphrasia stricta
Bremraapfamilie - Orobanchaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: wit tot lila en meestal met paarse aders, bloeiwijze een tros;
Blad: blad klein, getand en leerachtig, tanden van het blad zijn vaak naaldachtig spits
Vrucht: éen doosvrucht
Overige: Stijve rechtopstaande en duidelijk vertakte plantjes
Hoogte: 0,05-0,25
Opmerking: halfparasiet op grassen
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: enigszins vochtige tot iets droge, voedselarme zwak, zure zand- en leemgrond en venige bodems; in grazige vegetaties, zoals grazige heide, onbemeste graslanden, wegbermen, op kampeerterreinen en spoorwegemplacementen; zon
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het duingebied, Lauwersmeergebied en in Drenthe en aangrenzende landschappen; elders op de hoge gronden zeldzamer.
Toepassing: ?
Beheer: successie voorkomen; schrale graslanden 1x per jaar maaien en afvoeren
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht: code Hb 2 in de buurt van een bijenvolk waarschijnlijk hb [np] 3
 
Plant
 
Vegetatie met stijve ogentroost
 
Fragment vegetatie
 
Een fragment met geel walstro
 
Honingbijen
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuurvlindertje