Gewone duivenkervel - Fumaria officinalis
Papaverfamilie - Papaveraceae; voorheen Duivekervelfamilie
- Fumariaceae
Hommelplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: mei - oktober
Bloem: gespoord, roze, bloeiwijze een tros
Blad: blauwgroen, dubbel geveerd en met lijnvormige bladslippen
Vrucht: een eenzadige doosvrucht
Overige:
Hoogte: 0,2-0,5 m
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: open, vochtige tot droge, voedselrijke zand-, leem- en lichte kleibodems; op braakliggende terreinen en volkstuinen en open plaatsen, in bermen en tussen nieuw aangelegde stadsplantsoenen; zon.
Verspreiding in Nederland: in het grootste deel van het land vrij algemeen.
Toepassing: akkerranden
Beheer: bodem openhouden
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1. In de buurt van bijenvolken waarschijnlijk hoger.
 
Platen - (bron links: Flora Batavia Jan Kops et al.; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Platen (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloemen en bloeiwijze
 
Bladen en bloem
 
Plant
 
Een akkerrand
 
Een akkerhommel