Donkere ooievaarsbek - Geranium phaeum
Ooievaarsbekfamilie - Geraniaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: mei - september
Bloem: violet tot donkerpaars
Blad: vaak met een bruinachtige vlek
Vrucht: een kluisvrucht
Overige: stengels rechtopstaand, en lang afstaand en vaak klierachtig behaard
Hoogte: 0,4-0,6 m
Opmerking: groeit in het volle licht en in licht beschaduwde plekken vaak in dichte pollen, onder natuurlijke omstandigheden, vaak met enkele opstaande stengels bijeen. met kruipende wortelstok
 
 
Milieu en groeiplaats: en groeiplaats: vochtige, matig voedselrijke bodems; aan de rand van lichte loofbossen en graslandvegetaties onder meer langs bosranden; stinzen en landgoederen; beschaduwd.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Zuid-Europa als stinzenplant lokaal ingeburgerd.
Toepassing: tuinen, werd vooral veel in de periode 1985-1995 gebruikt in en langs beplantingen in openbaar groen.
Beheer: van nature komt deze plant gewoonlijk in kleine aantallen voor; heeft open plekjes nodig om te kunnen kiemen; in tuinen die niet te intensief worden onderhouden, houdt de plant zich zelf in stand. Op vrijwel alle andere plekken daarbuiten is het meestal maatwerk. De plant verdwijnt bij ruig beheer en in gesloten grazige begroeiing. Als de plant wordt uitgezaaid kan hij tijdelijk pleksgewijs dominant zijn. Het scheppen en beheren van een open bosmilieu zoals dat vroeger bij stinzen het geval was, is de beste methode om donkere ooievaarsbek op een "natuurlijke" wijze in stand te houden.
Wilde solitaire bijen:
  Tweekleurige zandbij Andrena bicornis  
 

Gewone geurgroefbij

Lasioglossum calceatum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

 

Platen donkere ooievaarsbek (Bron: links, Flora Batava, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall. Deel 5 (1822); rechts, O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz1885)
 
 
Bloeiwijze en stengel met tegenlicht zijn de klierharen goed zichtbaar
 
 
Bloeiwijze
 
Bloem met teruggeslagen meeldraden
 
 
Bloem van opzij detail bloem
 
 
Detail bloem
 
Een beplanting in Veenendaal