Schermhavikskruid - Hieracium umbellatum
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant,
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze schermachtig vertakt; de omwindselbladen aan de top tijdens de bloei naar buiten gebogen en teruggebogen; vanuit de bladoksels in de bovenste helft van de stengel ontstaan meestal bloemstengels
Blad: lancet tot lijnvormig
Vrucht: nootje
Hoogte: 0,3-1,2m
 
 
 
 
 
- In Nederland zijn er twee vormen te onderscheiden. De "binnenlandse" vorm heeft rechtopstaande stengels en duidelijk getand blad. De duinvorm heeft meestal smaller blad en is niet of nauwelijks getand; het onderste gedeelte van de stengels zijn gebogen. De duinvorm blijft meestal veel lager dan een 1m; onder laanbomen in het binnenlandse cultuurlandschap kunnen de planten 1,5 m bereiken. De duinvorm wordt in oudere flora's aangeduid als Hieracium umbelatum subsp. hollandiae.
Milieu & groeiplaats: droge schrale tot matig voedselrijke, zandige, lemige bodems; in grazige vegetaties: in de duinen, langs bosranden, in weg-, kanaal- en spoorbermen, op spoordijken, industrieterreinen, spoorwegemplacementen en in zandafgravingen; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in het duingebied en de zand- en leemgronden in het binnenland, ook veel in klei- en laagveengebieden, maar dan op aangevoerd zand. Samen met stijfhavikskruid is het meest voorkomende soort in Nederland.
Toepassing: kan in tuinen worden toegepast en in open (stads) bermen worden uitgezaaid.
Beheer: vegetaties met bovenstaande soorten worden in het cultuurlandschap gewoonlijk in september-oktober gemaaid; vaak twee keer per jaar, maar dat is zeer nadelig voor bijen en andere bloembezoekende insecten.
Wilde solitaire bijen:
  Kleine roetbij Panurgus calcaratus Zijn afhsankelijk van composirten
  Grote roetbij Panurgus banksianus
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Zandbijen Andrena  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht 3 tot 1 is afhankelijk van het aantal planten en de aanwezigheid ander drachtplanten.
 
Bloeiwijze schermhavikskruid Duinvorm
   
Omwindselbladen aan de top tijdens de bloei naar buiten gebogen en teruggebogen
 
Schermhavikskruid schermvormige bloeiwijze van boven gezien en
 
Schermhavikskruid schermvormige bloeiwijze van opzij
 
Schermhavikskruid blad "binnenlandse" vorm(witte stip is melksap)
 
Schermhavikskruid in beschaduwde wegberm
 
Schermhavikskruid in zonnige wegberm (de planten blijven hier korter)
 
Een fragment van het zonnige gedeelde
 
Duinvorm schermhavikskruid in begin van de bloeiperiode
 
Duinvorm schermhavikskruid. het onderste gedeelte van de stengels zijn gebogen
 
Schermhavikskruid is hier aspectbepalend (Vlieland)
 
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) vr
 
Pluimvoetbij (Dasypoda hirtipes) m
 
Een groefbij (Lasioglossum) op schermhavikskruid
 
Honingbij
 
Een hommel
 
Een hommel kopzijde; hier op zoek naar nectar
 
Een dikkopje