Zandblauwtje - Jasione montana
Campanulaceae- Klokjesfamilie
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een tweejarige (soms meerjarige) plant.
Bloeiperiode: juni-augustus
Bloem: blauw, bloeiwijze een eindelings bolvormige tot iets afgeplatte hoofdje
Blad: onderaan met langwerpige gegolfde, en meestal gaafrandig bladen
Vrucht: een doosvrucht met springen bovenaan openspringende klepjes
Plant: stengels aan de voet vertakt en behaard
Hoogte: 0,1-0,3 m (tot ca. 0, 5 m)
Opmerking: een diep wortelende plant; tot meer dan en halve m. De zaden hebben een tamelijk beperkte kiemkracht
Milieu & groeiplaats: droge, zandige, voedselarme en kalkarme, zandige tot lemige, bodems; op open en grazige terreinen; in schrale graslanden, duinen, heide, bermen, op spoordijken op aangevoerd zand, droge greppelkantjes, in zandafgravingen, op spoorwegemplacementen en fabrieksterreinen; zon.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het duingebied en op zandgronden in het binnenland; daarbuiten veel op aangevoerd zand.
Toepassing: kan in tuinen en tegeltuinen worden uitgezaaid.
Beheer: groeit in vegetaties die nog niet volledig zijn gesloten. Zodra de zode volledig is gesloten verdwijnt de plant. Op deze plekken, is maaien niet noodzakelijk, maar daarbuiten kan dat wel het geval zijn. Als maaien noodzakelijk of wenselijk is dan maximaal eenmaal per jaar in september-half oktober.
Wilde solitaire bijen:
Maskerbijen - Hylaeus
  Brilmaskerbij H. dilatatus  
  Gewone maskerbij H.communis  
  Kortsprietmaskerbij H. brevicornis  
  Weidemaskerbij H.gibbus  
  Tuinmaskerbij H. hyalinatus  
  Rode maskerbij H. variegatus  
Groefbijen: Halictus en Lasioglossum
  Rootpotige groefbij H. rubicundus  
  Gewone geurgroefbij L. calceatum,  
  Gewone smaragdgroefbij L. leucopus  
  Glanzende groefbij L. lucidulum  
  Langkopsmargdgroefbij L. morio  
Overige soorten
  Donkerzomer zandbij Andrena nigriceps  
  Witbaardzandbij Andrena barbilabris  
Dracht: nectar en blauwpaarsachtig stuifmeel (zie foto's). Indicatie voor dracht code 3.
 
Platen zandblauwtje - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Bloem zandblauwtje
 
Bloem van opzij
 
Gedeeltelijk overstoven planten in de duinen
 
Bladrozetten
 
Een duinvegetatie
 
Een fragment
 
Een detail
 
Zandblauwtje met andere planten
 
met korstmossen
 
 
Schermhavikskruid
 
Duinviooltje
 
Geel walstro
 
Zandblauwtje met honingbij
 
Fragment vegetatie met zandbij
 
Een zandbij met onderbroken witte haarbandjes )
 
Zandbij van opzij met paarsblauwachtig stuifmeel
 
Een maskerbij op zoek naar nectar
 
Een maskerbij op zoek naar nectar
 
Maskerbijen hebben geen verzamelharen en verzamelen stuifmeel met hun mond
 
Een graafwesp (Cerceris)
 
Zandoogje
 
Vuurvlindertje