Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
Anjerfamilie - Caryophyllaceae
Hommelplant, bijenplant, drachtplant, vlinderplant. Naar: bijen -- vlinders
Een tweejarige plant.
Bloeiperiode: mei-juni (september)
Bloem: bloem roze, kroonbladen in 4 smalle slippen verdeeld; bloeiwijze bijscherm achtig (gaffelvormig vertakt)
Blad: rozetbladen spatelvormig, vaak gewimperd, gesteeld en kruisgewijs gegroepeerd; stengelbladen zittend, langwerpig en met een spitse top.
Vrucht: een ongesteelde doosvrucht.
Plant: vrij ijle planten.
Hoogte: 0,3-0,7.
Milieu en groeiplaats: vochtige tot drassige, matig voedselrijke zandige en venige bodems; langs oevers, sloot- en vijverkanten, in natte grasvelden, buitenbermen, plasbermen, greppels en natte bosjes; zonnig.
Verspreiding in Nederland: nog vrij algemeen; krijgt nieuwe kansen in wegbermen, nieuwe natuurgebieden en in het stedelijk gebied.
Toepassing: graslanden en bermen openbaar groen, parken, tuinen, natuurtuinen. Is sterk reproductief op open gronden, verdwijnt in te veel gesloten begroeiingen.
Beheer: op natte gronden hoge waterstanden handhaven, niet mesten en in augustus maaien; op vochtige gronden 2 x maaien (eind juli-begin begin augustus; september); gefaseerd beheer is gewenst.
Wilde solitaire bijen: zandbijen (r); groefbijen.
  Twee kleurige zandbij Andrena bicolor  
  Groefbijen Halictus en Lasioglossum  
  Rosse mestelbij Osmia ruffa  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: Hb3. Wordt in combinatie met andere bloeiende drachtplanten vaak niet door honingbijen bezocht. is het meeste een hommelplant.
(In een bloemrijk nat, door bosjes afgesloten grasland op Terschelling werden in 2015 op een middag tussen 13.30 en 15.30 elf vlindersoorten op echte koekoeksbloem aangetroffen 8 soorten konden worden gefotografeerd. zie foto's. Niet gefotografeerd zijn gewoon hooibeestje, een parelmoervlinder en distelvlinder)
 
Platen echte koekoeksbloem - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Bloemen echte koekoeksbloem
 
Bloeiwijze echte koekoeksbloem
 
Planten echte koekoeksbloem
 
Koekoeksbloem langs de Postweg op Vlieland
 
Koekoeksbloem langs de Postweg op Vlieland
 
Koekoeksbloem met grote ratelaar
 
Een vochtige berm
 
Een fragment van een bermvegetatie
 
Berm in Hoogeveen
 
Een vochtig greppelkantje
 
Fragment greppelkantje
 
Een plasdrasberm bij Nieuwkoop
 
Fragment hooiland -
 
Fragment hooiland
 
Echte koekoekbloem in een tuin
 
Echte koekoekbloem in een tuin
 
Een natuurtuin in Veenendaal
--
Honingbijen
 
 
 
 
Weidehommels
 
 
 
 
 
 
Aardhommel
 
Rosse metselbij
 
 
 
 
 
 
Op deze plek op Terschelling werden in een paar uur 11 soorten vlinders waargenomen
--
Argusvlinder
 
Bont zandoogje
 
Atalanta
 
Icarusblauwtje
 
Icarusblauwtje
 
Kleine vuurvlinder
 
Zilvermaan (op een andere plek op Terschelling gefotografeerd)
 
Klein koolwitje
 
Klein koolwitje
 
Gama-uil
 
Glasvleugelpijlstaart talrijk op Vlieland en Terschelling (2015)
 
Glasvleugelpijlstaart
 
Glasvleugelpijlstaart
 
Glasvleugelpijlstaart
 
Glasvleugelpijlstaart
 
Glasvleugelpijlstaart