Malva neglecta - klein kaasjeskruid
Kaasjeskruidfamilie - Malvaceae -
Hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bleek lila en wit verblekend, bloem ca 2 cm in doorsnede
Blad: gelobd
Vrucht: een splitvrucht;, deelvruchten
Overige: stengels liggend tot opstijgend
Hoogte/lengte: 0,2-0,5 (0,8 hoog in omgewerkte grond) m
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, vaak uitdrogende, zeer voedselrijke en ammoniak houderde , zandige tot kleiige bodems; op min of meer open plaatsen; op dijken, aan randen van bermen en fietspaden, op braakliggende terreinen, onder heggen en tegen muren; vaak op uitlaatplaatsen van honden en plekken die door vee worden bemest. zon. De plant kan op grote plekken van 10-tallen m2 dominant zijn.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen.
Beheer: zorgen voor open plekken. Speciaal beheer niet noodzakelijk.
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: Honingbijen zeer incidenteel waargenomen. 1 x tientallen foeragerende bijen gezien. Langs een heg of ca 100 m afstand van enkele bijenvolken
 
Platen - (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm ; rechts: Flora Danica, Georg Christian Oeder et al.)
 
Bloem en blad
 
 
Plant
 
 
 
Vegetatie op basaltbeschoeiing langs een rivier
 
Een liguster heg op Vlieland.. De groene kruidachtige vegetatie bestaat vrijwel geheel uit klein kaasjeskruid. Tientallen foragerende honiningbijen en hommels zijn hier waargenomen verder ook andere insecten waaronder vlinders. Hier worden geregeld honden uitgelaten.
 
Detail
 
Honingbijen
 
 
 
 
Een vlieg
 
Zandoogje
 
 
Zandoogje met vuurwants
 
Vuurwants zoekt nectar