Echte kamille - Matricaria chamomilla (recutita)
Composietenfamilie- Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant?)
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: mei-oktober
Bloem: lintbloemen wit, bloeiwijze alleenstaand; bloembodem is hol (overlangs doorsnijden) in de loop van de bloei, bij het langer worden van het hoofdje, buigen de lintbloemen naar beneden (teruggeslagen)
Blad: twee-  tot drievoudig veerdelig met lange, smalle, lijnvormige slippen.
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,1-0,4 m
 
 
 
 
Echte kamille is een eenjarige plant die in de periode van bloeit.
Kenmerken: ; hoog. zie ook platen
Milieu: vochtige tot droge, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; op open gronden; in akkers, kale randen langs en plekken in bermen, op dijken, braakliggende terreinen, in zandafgravingen en stadsplantsoenen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: algemeen.
Fauna: vlinders worden wel nu en dan waargenomen. De vlinders op de foto's zuigen geen nectar.
Toepassing: zaadmengels voor bermen of bijenweiden, akkerranden, tuinen.
Beheer: zolang de bodem open blijft, houdt echte kamille stand.
Wilde solitaire bijen:
  Wormkruidbij Colletes daviesanus  
  Tronkenbij Heriades truncorum  
  Gewone maskerbij Hylaeus communis  
  Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium  
  Bloedbijen Sphedodes  
Dracht: stuifmeel. Indicatie voor dracht: code3.
 
Platen echte kamille- (bron plaat links: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen; rechts: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz)
 
Plaat en plant echte kamille - (bron plaat: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloem
 
Echte kamille met naar beneden geslagen lintbloemen
 
Akker met klaproos en echte kamille
 
Een ingezaaide akkerrand
 
Fragment van een akkerrand
 
Fragment van bovenaf
 
Een akker met sperzibonen
 
Een ingezaaide middenberm
 
Een honingbij
 
Een honingbij
 
Tronkenbij
 
Een bloedbij (Sphecodes)
 
Gewone maskerbij -
 
Gewone maskerbij -
 
Matte bandgroefbij
 
 
Vuurvlindertje -
 
Vuurvlindertje -
 
Vuurvlindertje van opzij
 
Vuurvlinderje & icarusblauwtje (vrouwtje achter)