Helmogentroost - Odontites:
Bremraapfamilie - Orobanchaceae; voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotina) en akkerogentroost (Odontites vernus subsp. vernus)
Bijenplant, hommelplant, drachtplant
Eenjarige planten
Bloeiperiode: eind juni-september (hoofdbloei juli-augustus)
Bloem: bloem rood, helmknoppen buiten de bloem uitstekend; bloeiwijze een meestal overhangende tros en bloemen naar een kant gekeerd
Blad: langwerpig, bleekgroen tot grauwgroen, net als de stengels en bloemkelk vaak paars aangelopen
Vrucht: doosvrucht
Overige: bij rode ogentroost staan de takken in een stompe hoek (90°- 45°); bij akkerogentroost in een scherpe hoek (30° of minder)
Hoogte: 0,1-0,6 m
Opmerking: halfparasiet op grassen
Milieu en groeiplaats:
rode ogentroost: in open grazige tot gesloten grazige vegetaties op natte tot zilte zandige tot kleiachtige bodems en op overgang naar open gronden; op schorren, groene stranden, op en langs paden in het waddengebied; verder onder meer spoorwegterreinen in Amsterdam tussen 1980-1996 nog?; stedelijke vijverkanten in de kuststrook tussen 1985-2000, onder meer Schiedam nog?; ook op tamelijk intensief gegraasde plaatsen (paarden, ganzen).
Milieu akkerogentroost
: matig voedselrijke, zandige tot lemige, veelal kalkhoudende bodems; en op iets verdichte bodems; vroeger in graanakkers; in grasland, spoorwegemplacementen (tussen 1980-1996 in Zuid-Limburg en Zeeland, nog?).
Verspreiding in Nederland: rode ogentroost in hoofdzaak in het kust- havengebied; akkerogentroost (zeer) zeldzaam in Zuid-Limburg, Achterhoek, rivierengebied en Zeeland; de laatste jaren talrijk in de Millingerwaard.
Fauna: hommels, honingbijen, wilde solitaire bijen.
Toepassing: wordt niet bewust toegepast.
Beheer: in bermen en langs vijvers eenmaal per jaar na de zaadval maaien; op andere voor akkerogentroostplaatsen de bodem, zonder te spitten of te woelen, iets open houden of extensieve begrazing.
Wilde solitaire bijen:
  Ogentroostbij Militta tricinta Is van akkerogentroost (subsp. verna) afhankelijk
Zowel de plant als de bij zijn zeer zeldzaam. De bij komt alleen voor in Midden- en Zuid-Limburg en lokaal in het rivierengebied. voor.
Dracht: nectar en licht okerkleurig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.

Platen helmogentroost = akkerogentroost of rode ogentroost - (bron links: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden; rechts: Wikipedia)
 
Plant rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotines)
 
Bloeiwijze rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotines)
 
Een begraasd grasland met rode ogentroost langs het Wad (Vlieland 2010)
 
Fragment begraasd grasland met rode ogentroost
 
Fragment grasland met rode ogentroost (buiten afrastering)
 
Plant en bloeiwijze akkerogentroost (Odontites vernus subsp. vernus)
 
Vegetatie akkerogentroost (Odontites vernus subsp. vernus)
 
Honingbij op rode ogentroost
 
Ogentroostbij op akkerogentroost
 
Ogentroostbij op akkerogentroost (man. links, vr. rechts)