Adderwortel - Persicaria bistorta
Duizendknoopfamilie - Polygonaceae
Hommelplant, drachtplant, bijenplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode:eind mei- juli
Bloem: bloem roze; bloeiwijze aarvormig (een dichte schijnaar).
Blad: wortelbladen met een lange, gevleugelde steel; blad- schijf langwerpig-eirond tot driehoekig-eirond; bladrand al dan niet gegolfd; bladvoet afgeknot tot zwak hart- of wigvormig; de hogere stengelbladeren zijn smaller en korter gesteeld tot meestal zittend.
Vrucht: een eenzadige dopvrucht of nootje. 
Hoogte: 0,5-0,8m.
Opmerking: met taaie worteluitlopers; de wortel is direct onder het grond- oppervlak dubbel gebogen. Dat doet denken aan een kronkelende adder.
Milieu en groeiplaats: natte (tot vochtige) matig voedsel- en humusrijke, zandige tot lemige, kalkarme bodems en lichte rivierklei; van nature veelal in beekdalgraslanden (vooral in Noord-Brabant, op bron- en kwelplekken; langs beken, riviertjes, spoorsloten en -greppels; op landgoederen en buitenplaatsen als stinzenplant, verder al dan niet verwilderd in wegbermen; een indicator voor kwel en natte, voedselrijke ondergrond; zonnig-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij zeldzaam op de natte en vochtige bodems, maar niet of zelden in zeekleigebieden, de Waddeneilanden en in de IJsselmeerpolders.
Toepassing: in parken, landgoederen, grote tuinen en wadies; kan ook in openbaar groen worden toegepast. Het zaad is weinig kiemkrachtig.
Beheer: door hooilandbeheer (maaien in augustus) wordt successie voorkomen; de plant is tamelijk gevoelig voor beweiding, ontwatering, bekalking en stikstofbemesting. Op natte bodem een zeer concurrentiekrachtige soort die zich zonder beheer lang kan handhaven. Kan zich ook in beschaduwde situaties (bos) handhaven, maar stopt dan ne als veel andere planten geheel of gedeeltelijk met bloeien.
Wilde solitaire bijen: onder meer zandbijen (Andrena).
Dracht: nectar en donkergrijsachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3 (5).
Platen adderwortel - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen. Johann Georg Sturm)
 
Bloem en bloeiwijze adderwortel
 
Een bloeiwijze direct voor de bloei
 
Adderwortel in een vegetatie
 
Vruchten van adderwortel (foto Wikipedia)
 
Adderwortel in natuurlijke vegetaties
Een beschaduwde wegberm in agrarisch gebied
 
Een beschaduwde wegberm in agrarisch gebied
 
Een zonnige wegberm in agrarisch gebied
 
Een fragment
 
Een fragment van een graslandvegetatie; kan hier overgroeid worden door reuzenberenklauw (rozet op de achtergrond)
 
Een greppelvegatie in een tuinbouwgebied
 
Een fragment
 
Een fragment met gele lis
 
Een fragment met grote wederik (nog niet bloeiend)
 
Adderwortel met dotterbloem op een kwelplek
 
Een oevervegetatie met gele lis
 
Toepassingen
Adderwortel op een landgoed
 
Het heempad in Gouda
 
Een ecologisch park
 
Een zoomvegetatie in Leeuwarden
 
Een grazige strook in een natuurpark
 
Adderwortel met gele lis langs een vijverrand in een grote tuin
 
Adderwortel met echte valeriaan in een wadi
 
Adderwortel met echte valeriaan en kale jonker in een wadi
 
Bloembezoek
Akkerhommel
 
Aardhommels
 
Een zandbij (m)
 
Een zandbij (m)
 
Honingbij met donkergrijsachtig stuifmeel
 
Honingbijen
 
Honingbij
 
Honingbij
 
Honingbij