Echt bitterkruid - Picris hieracioides
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een tweejarige plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze tuilvormig; met afstaande omwindselbladen
Blad: langwerpig,  zwak tot vrij diep getand,  onderste in een korte steel versmald, de bovenste klein en stengelomvattend;
Vrucht: nootje
Overige: plant ruw behaard; rozetplant
Hoogte: 0,5-1,0 m.
 
 
 
 
 
Milieu & groeiplaats: vochthoudende tot droge, voedselarme tot iets voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; meestal in grazige vegetaties in de duinen, in bermen, op dijken, basaltglooiingen, spoordijken, en spoorwegemplacementen; verder op halfverhardingen en tussen het plaveisel onder meer op parkeerplaatsen en in fietsenstallingen, in het duingebied en op vluchtheuvels in de stad; zon. Voornamelijk een graslandplant.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in Zuid-Limburg, het rivieren- en het duingebied.
Toepassing: tuinen, tegel- en geveltuinen; ook geleverd in bloemenrijke zaadmengsel voor open bermen en andere gronden.
Beheer: Grazige vegetaties met deze soort worden in september - half oktober gemaaid.
Wilde solitaire bijen:
  Kleine roetbij Panurgus calcaratus Zijn afhankelijk van composieten
  Grote roetbij zie boven Panurgus banksianus
  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes
  Tronkenbij Heriades truncorum
  Kruiskruidbij Andrena denticulata
  Gedoornde slakkenhuisbij Osmia spinulosa
  Breedbandgroefbij Halictus scabiosae  
  Gewone behangersbij Megachile versicolor  
  Tuinbladsnijder Megachile centucularis  
  Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum calceatum  
  Biggenkruidgroefbij Lasioglossum villosulum  
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen echt bitterkruid:(Bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885; rechts: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden)
 
Echt bitterkruid plant l
 
Echt bitterkruid: ruwbehaarde stengel
 
Bloeiwijze van echt bitterkruid
 
Afstaande omwindelbladen van echt bitterkruid
 
Vegetatie met echt bitterkruid en wilde cichorei op de Waaldijk ---
 
Vegetatie met echt bitterkruid op beton beschoeiing van de Waaldijk
 
Detail vegetatie met echt bitterkruid en wilde cichorei
 
Foeragerende honingbij
 
Foeragerende roetbij in een karakteristieke houding
 
Pluimvoetbij (wijfje) van opzij gezien
 
Foeragerende Pluimvoetbij (wijfje)
 
Foeragerende Pluimvloetbij (mannetje) met de kop sterk naar beneden gebogen
 
Kolibrievlinder