Zeepkruid - Saponaria officinalis
Anjerfamilie - Caryophyllaceae
Hommelplant, (drachtplant).
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli - september
Bloem: roze; bloeiwijze schermachtig
Blad:  eirond tot langwerpig en met een spitse top
Vrucht: een doosvrucht
Overige: plant met wortelstok
Hoogte: 0,4-0,8 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: droge tot vochthoudende en vaak kalkrijke, voedselarme tot matig voedselrijke zandige bodems; in weg- en spoorbermen, op dijken, industriële terreinen en overhoeken, uiterwaarden, langs duinpaden en rivierduinen; zon- tijdelijk licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: in hoofdzaak in het duin- en rivierengebied, verder vaak in stads- en industriegebieden. Kwam vooral voor 1995 op veel plekken massaal langs spoorwegen voor; vooral langs het schouwpad. Vaak ook dubbelbloemig.
Fauna: vlinders, hommels, honingbijen.
Toepassing: tuinen, tegeltuinen, openbaargroen. In tuinen zeer reproductief zowel door uitzaaien als door wortelstokken, nestelt zicht ook vaak tussen andere planten. In tuinen meer geschikt voor ruige plekken.
Beheer: in grazige vegetaties 1x per jaar september maaien. Op niet te voedselrijke bodem is de soort tamelijk concurrentiekrachtig en hoeft daardoor niet jaarlijks te worden gemaaid.  Niet maaien tussen eind mei en eind september
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen.
Dracht: nectar. Indicatie voor dracht: code 1. Wordt in de eerste plaats door hommels bezocht, deze breken onder in de bloem in, wordt daarna ook geregeld door honingbijen bezocht die gebruikmaken van de pekken die door hommels zijn geforceerd.
 
Platen zeepkruid- (bron links: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm; rechts: Watson, L., and Dallwitz, M.J. 1992 http://delta-intkey.com )
 
Bloeiwijze
 
Groeiwijze
 
 
Plant
 
Zeepkruid in droog grasland
 
Rivierduinen in de Millingerwaard (ca.2010)
 
Hoek van Holland Haven (2011)
 
Station Amsterdam Amstel (1983)
 
Een boomspiegel (Arnhem Spijkerkwartier, 1998)
 
Een aardhommel bij zeepkruid
 
Aardhommel breekt in
 
 
 
Glasvleugelpijlstaart