Klein kruiskruid - Senecio vulgaris
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: bloeit buiten de vorstperiode het jaar door
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil
Blad: langwerpig, veerdelig ingesneden en meestal min of meer gekroest; de onderste bladen naar de voet steelvormig versmald.
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,1-0,5

Opmerking:
Foto links: Wikipedia commons

 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: Vochtige tot droge, voedselrijke, humushoudende bodems; op alle open plaatsen als akkers, tuinen, stadsplantsoenen, boomspiegels, halfverhardingen, tussen het plaveisel en op sterk verweerde muren; zon-lichte schaduw.
Verspreiding in Nederland: zeer algemeen.
Toepassing: geen.
Beheer: niet van toepassing; groeit op alle open voedselrijke gronden.
Wilde solitaire bijen:

 

Grasbij Andrena flavipes  
  Gewone geurgroefbij Lasioglossum caceatum  
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1.
 
Platen - (bron links: Flora Batava Jan Kops et al.; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Platen - (bron links: O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)
 
Gewone geurgroefbij