Viltig kruiskruid - Jacobaea erucifolia
Composietenfamilie - Asteraceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant.
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juli-september
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil, topen van de omwindselblaadjes zijn meestal groen
Blad: blad en bladslippen vlak (niet gekroesd of gegolfd), met iets naar beneden gebogen randen, van onderen min of meer spinnenwebachtig behaard
Vrucht: nootje
Overige: vooral jonge stengels/scheuten spinragachtig behaard een plant met korte wortelstokken
Hoogte: 0,5-1,5 m
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige tot zomerdroge, matig voedselrijke en meestal kalkhoudende, zand-, leem- en kleibodems; in grazige vegetaties en in ruigten: op rivier- en spoordijken, in weg-, spoor- en kanaalbermen, vooral in zeeland veel in stadsplantsoen en in pioniervegetaties; zon.
Viltig kruiskruid kwam in de begin jaren van het ecologisch groenbeheer in Zeeland talrijk in allerlei beplantingen voor, vooral in rozenvakken en andere open, lage beplantingen. Wat de verspreiding en vestiging betreft, heeft viltig kruiskruid het karakter van late gulden roede; hij verspreid is gemakkelijk en houdt stand in gesloten vegetaties, maar viltig kruiskruis is veel minder agressief en bovendien een inheemse soort.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen; hoofdzakelijk in het rivierengebied, Zeeland, verder in Zuid-Limburg en Noord-Friese kleigebied.
Toepassing: wordt in stadsbermen en bloemenakkers uitgezaaid.
Beheer: wordt meestal te vroeg gemaaid, komt daarna wel weer tot bloei, maar de plant blijft veel lager. Bij eenmaal per jaar maaien blijft de soort in de vegetatie aanwezig; in ruigten kan met een lagere maaifrequentie worden volstaan.
Wilde solitaire bijen:
  Kruiskruidzandbij Andrena denticulata  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Plaat viltig kruiskruid - (bron links: Flora Batava, Jan Kops en F. W. van Eeden; rechts: wikipedia)
 
Blad viltig kruiskruid-
 
Bloeiwijze viltig kruiskruid
 
Bloeiwijze viltig kruiskruid
 
De toppen van de omwindselblaadtjes zijn meestal groen
 
Viltig kruiskruid - door de korte wortelstokken blijven de scheuten dicht bijelkaar
 
Viltigkruiskruid in een wegberm bij Tiel (2012)
 
Viltigkruiskruid langs een slootkant in Zeeland: bloei na te vroege maaibeurt
 
Viltig kruiskruid op een vijvertalud in Middelburg (1989)
 
Viltig kruiskruid langs een beplanting in Zeeland
 
Viltig kruiskruid in een vak met rimpelroos in Goes (1988)
 
Viltig kruiskruid in een vak met rimpelroos in Goes (1988)
 
Viltig kruiskruid met bont kroonkruid op het spoorwegemplacement van Westervoort (1983)
 
Viltig kruiskruid met vlinders langs het spoor in Delfzijl (1989)
 
Kruiskruidzandbij
 
Kruiskruidzandbij
 
Kruiskruidzandbij