Gewone melkdistel - Sonchus oleraceus
Composietenfamilie - Asteraceae
Drachtplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: juni - oktober
Bloem: geel, bloeiwijze een tuil
Blad: langwerpig tot eirond, bladrand vrij vlak en met driehoekige tanden met zwakke stekeltjes
Vrucht: een nootje
Hoogte: 0,3-1,3 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu en groeiplaats: vochtige, zeer voedselrijke bodems; op open gronden; in akkers, op allerlei braakliggende terreinen en rommelhoekjes binnen en buiten de bebouwde kom, in stadsplantsoenen, onder heggen, in boomspiegels, op halfverhardingen, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: algemeen
Toepassing: geen
Beheer: niet nodig
Wilde solitaire bijen: niet waargenomen
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1
 
Platen - (bron links: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora; rechts: Deutschlands Flora in Abbildungen.Johann Georg Sturm)
 
Bloem en bloeiwijze
 
Hoofdje/bloem
 
Blad
 
Een groefbij (Halictus)
 
Een zandbij