Poelruit - Thalictrum flavum (incl. subsp. glaucum)
Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
(bijenplant), hommelplant, drachtplant
Een overblijvende (vaste) dracht
Bloeiperiode: juni-juli
Bloem: wit, bloemdekbladen 4 zeer smal, vallen af bij het begin van de bloei bloeiwijze een pluim
Blad: blad geveerd;
Vrucht: een dopvrucht
Hoogte: 1,0-1,5 m
 
 
 
 
 
 
 
Milieu: natte, tot zeer vochtige, matig voedselrijke bodems, vooral op strooiselruigten; niet op zeeklei; langs kanalen, sloten, vijvers en spoorsloten, in drassige grasvelden, bermen en verruigde rietvegetaties, open plekken in natte bossen; zon-licht beschaduwd.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen in het rivierengebied en laagveengebieden, elders zeldzamer.
Toepassing: openbaar groen, natuurtuinen, tuinen. Blijft in tuinen en open grond echter niet op de plek waar hij is aangeplant, maakt uitlopers van meer dan een meter lang en komt steeds op andere plekken op; in tuinen tussen ruigten tamelijk gevoelig voor concurrentie.
Beheer: in ruigte maximaal 1x per jaar maaien; in grasland op zijn vroegst na de bloei (augustus -september)
Wilde solitaire bijen: niet genoteerd vermoedelijk groefbijen
Dracht: geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.


Thalictrum flavum subsp. glaucum
Als poelruit, maar boeiwijze geel, blad en stengels blauwachtig/blauwgroen en wordt hoger tot ca. 1,40 - 1.80 m. Heeft aanzienlijk minder lange uitlopers en dus beter geschikt als tuinplant. Lijkt het beste op lichte, vochtige voedselrijke niet zure minerale bodems te groeien. Is inheems in Spanje en Noordwest-Afrika; wordt in hoofdzaak als tuinplant gebruikt en is geregeld ook in botanische tuinen aan te treffen. Deze plant staat niet altijd even stevig op zijn stengels, valt geregeld uiteen en moet dan in tuinen worden aangebonden. Lijkt minder wild te groeien dan de inheemse ploelruit. Dracht: geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Platen poelruit - (bron linksO.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts:Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora )
 
Bloeiwijze poelruit
 
Bloeiwijze poelruit
 
Fragment bloeiwijze poelruit
 
Poelruit in rietland in de Merwedelanden bij Dordrecht (1997)
 
Poelruit in nat bosje in de natuurtuin in Arnhem-Noord (2001)
 
Poelruit met echte valeriaan in een moeras in Arnhem-Zuid (1997)
 
Poelruit op een talud van een stadsvijver in Veenendaal (1999)
 
Honingbij verzamelt stuifmeel op poelruit
 
Poelruit - Thalictrum flavum subsp. glaucum in de botanische tuin in Utrecht
 
Stengel en blad van Thalictrum flavum subsp. glaucum
 
Honingbij op Thalictrum flavum subsp. glaucum
 
Honingbij op Thalictrum flavum subsp. glaucum met geel stuifmeel