Zwarte toorts - Verbascum nigrum
Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Hommelplant, drachtplant, (bijenplant)
Een overblijvende (vaste) plant
Bloeiperiode: juni-september
Bloem: bloem geel, soms wit; met purperrode vlekken aan de voet; meeldraden paarsachtig wollig behaard; bloeiwijze in kluwens die aarachtige zijn gegroepeerd
Blad: wortelbladen en vaak de onderstel stengelbladen met hartvormige voet
Vrucht: doosvrucht
Plant: met penwortel, stengel naar boven scherpkantig
Hoogte: 0,7-1,5 m
Zie ook pagina:
witbloeiende zwarte toorts
 
Milieu: droge tot iets vochtige, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; in grazige vegetaties, ruigten, in de duinen, weg-, kanaal- en spoorbermen, spoordijken en op spoorwegemplacementen; zon-tb.
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam in het duin- en rivierengebied, Zuid-Limburg en het midden en oosten van het land. In de periode 1980-1995 talrijk langs spoorwegen, vormde daar massa populaties.
Toepassing: bermen openbaar groen, langs beplantingen, allerlei kleinschalige toepassingen, tuinen, gevel- en tegeltuinen. Zwarte toorts is een concurrentiekrachtige soort die zich in ruig gras gemakkelijk kan handhaven.
Beheer: komt in Nederland zowel als graslandplant als ruigtekruid voor als de plant eenmaal is gevestigd kan die zonder actief beheerd lang standhouden; verdraagt een maaibeurt per jaar zeer goed en kan in september-half oktober met de overige vegetatie worden mee gemaaid.
Opmerking voor tuinen: tamelijk reproductief en vestigt zich gemakkelijk tussen andere lagere planten. Vooral op zandgrond kunnen de bloeiaren door insecten worden aangetast. Dit kan leiden tot minder fraaie kromme bloeiaren. Als de planten tot iets boven de grond worden afgeknipt volgt er meestal een tweede bloei met gezonde bloeiaren
Wilde solitaire bijen: groefbijen (lasioglossum). In het algemeen worden toortsen weinig door wilde bijen bezocht. Zelf alleen sporadisch groefbijen waargenomen.
Dracht: oranjebruin stuifmeel en (zeer) weinig nectar. Indicatie voor dracht: code 3.
 
Bloem zwarte toorts met wollige meeldraden
 
Fragment bloeiwijze
 
Plaat - (bron plaat: Flora Batava, Jan Kops et al.) (de onderste bladen kloppen niet!_)
 
Rozetblad links en onderste stengelblad rechts
 
 
Plant in ruige grazige vegetatie en op min of meer open grond
   
 
Spoorberm bij Den Dolder
 
Een braakliggend terrein in Roermond langs de Roer
 
Millingerwaard
 
Een groenstrook langs een industrie terrein in Ede: zwarte toorts is uitgezaaid
 
Fragment groenstrook industrieterrein in Ede
 
Een fitespad in Apeldoorn: zwarte toortsis uitgezaaid
 
Toepassingen in Zeist
 
Toepassingen in Odoorn
 
Rondweg West Veenendaal 2015
 
Een aardhommel
 
Een groefbij
 
Een groefbij
 
Honingbij
 
Honingbij stuifmeel