Driekleurig viooltje - Viola tricolor
Violaceae -Viooltjesfamilie
Drachtplant, hommelplant
Een eenjarige plant
Bloeiperiode: apr-okt,
Bloem: driekleurig, paars- en lila-achtig n geel
Blad: onderste bladen eirond met een hartvormige voet; de bovenste min of meer langwerpig en met een wigvormige voet; bladrand stomp getand
Vrucht: doosvrucht
Hoogte: 0,1-0,3
Opmerking: Viola tricolor cv. Hortensis is een veel voorkomende kweekvorm met intensere kleuren (foto links); verwilderd vaak weer naar de oorspronkelijk soort. de kleuren worden dan bleker.
 
 
Milieu en groeiplaats: droge, matig voedselrijke, zandige maar leemhoudende bodems; in akkerranden, open bermen, op greppelkanten, braakliggende terreinen, spoorwegterreinen en in stadsplantsoenen; zon
Verspreiding in Nederland: vrij algemeen tot vrij zeldzaam in de zandgrondgebieden in het binnenland.
Toepassing: tuinen, geveltuinen, plantenbakken.
Beheer: bodem openhouden
Wilde solitaire bijen: nog niet waargenomen.
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb 1. Als de plant talrijk voorkomt of in zaadteeltpercelen Hb5.
 

Platen - (bron links:Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz; rechts: Carl Axel Magnus Lindman: Bilder ur Nordens Flora)

 
Bloem
 
Een akkerrand
 
Fragment van een akker voor zaadteelt
 
Planten
 
Planten
 
 
Verwilderde viooltjes op een coniferenkwekerij
 
Honingbijen met geel stuifmeel