Narcisfamilie - Amaryllidceae Overzicht soorten
In deze familie zijn twee vroegere families samengebracht: de Lookfamilie en Narcisfamilie
Lookfamilie (Alliaceae)
Kruidachtige overblijvende planten, meestal bolgewassen met enkelvoudige bladen. Bladen vlak, met merg gevuld of hol (meestal pijpvormig en hol zoals bij bieslook).
Bloem
- Regelmatig en tweeslachtig; bloemdekbladen (6) kroonbladachtig, vrij of aan de voet iets vergroeidbladig.
- Meeldraden 6, helmhokken naar binnen openspringend.
- Stamper: vruchtbeginsel bovenstandig; Stijl 1.
- Bloeiwijze een bol- of halfbolvormig en soms sterk afgeplat scherm (een schijnscherm) met onderaan 2 vliezige schutbladen.
- Nectariën tussen of bij de scheidingswanden van het vruchtbeginsel.
Vrucht een drie hokkige doosvrucht met meestal 2 zaden per hok.
Doosvrucht van allium tuberosum
Een drie hokkige doosvrucht met 2 zaden per hok; 1 zaad is al gevallen
 
Enkele voorbeelden (Voor Nederlandse of wetenschappelijk namen zie overzicht)
Grof bieslook Reuzenlook
   
Kraailook Prei
   
Daslook
   
Chinees bieslook
   
Goudlook
   
Sterrenlook
--
Soorten op deze website
Allium cepa Ui
Allium cernuum Amerikaans look
Allium christophii Sterrenlook
Allium fistulosum Grof bieslook
Allium giganteum Reuzenlook
Allium 'globemaster  
Allium 'Millennium'  
Allium moly Goudlook
Allium porrum Prei
Allium schoenoprasum Bieslook
Allium senescens  
Allium sphaerocephalon Trommelstokken
Allium tuberosum Chinese bieslook
Allium ursinum Daslook
Allium vineale Kraailook
Nectaroscordum siculum Bulgaarse ui
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.

Allium oleraceum - Moeslook
Bol: Jun-aug, min of meer roze, groenachtig of wit, blw. uit een eindelingse kluwen van broedbolletjes ontspringen lang gesteelde bloempjes. Geof, 0,3-0,7. MILIEU: vochthoudende tot vrij droge, schrale tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems; in grasland en bermen; groeit goed op omgewoelde bodems; zonnig. VERSPR.nl: zeldzaam in het rivierengebied en de duinen, ten Zuiden van Bergen. FAUNA: hb[np]1

 
Narcissenfamilie - Amaryllidacaea Overzicht soorten
Kruidachtige bolgewassen met enkelvoudige wortelstandige langwerpige bladen met regemalige tweeslachige bloemen.
Bloem
- Bloemdekbladen 6 vrij of met een vergroeide bijkroon.
- Meeldraden 6; helmknoppen lang en naar binnen openspringend.
- Stamper: vruchtbeginsel bovenstandig; Stijl 1.
- Bloeiwijze alleenstaand of in een scherm; de voet van de bloeiwijze met een vliezig schudblad.
- Nectariën: een discus aan de binnenkant van de meeldraden op het vruchtbeginsel en aan de binnenkant van de binnenste bloemdekbladen.
Vrucht: een veelzadige, driehokkige doosvrucht.
 
Enkele voorbeelden (Voor Nederlandse of wetenschappelijk namen zie overzicht)
Lente klokje Sneeuwklokje
Bloeiwijze alleenstaand (foto's boven of in een scherm (foto onder)
Zomerklokje
 
Wilde narcis
--
Soorten op deze website  
Galantus nivalis Sneeuwklokje
Leucojum aestivum Zomerklokje
Leucojum vernum Lenteklokje
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis