Schermbloemenfamilie - Apiaceae Overzicht soorten
Kruiden soms heesters met meestal veervormig samengestelde bladen en een duidelijke bladschede aan de bladvoet. De bladen zijn zeer verschillend: de bladslippen kunnen draad tot lijnvormig zijn, maar ook breed en grof.
Bloem
- bloem 5-tallig d.w.z. een 5 kelkbladen en 5 kroonbladen. De buitenste bloem van de schermen zijn stralend, vaak veel groter dan de kroonbladen van de binnenste bloemen.
- Meeldraden 5.
- Stamper: de stamper is vergroeid tot een stijlkussen waarop 2 stijlen staan
- De bloeiwijze bestaat uit een enkelvoudig of samengesteldscherm; onder de bloeiwijze meestal een krans van omwindselbladen (het omwindsel) en onder de deelschermpjes meestal eveneens een krans van omwindselbladen (omwindseljes).
- Nectariën: een nectarafscheidend stijlkussen (discus); de nectarklieren liggen volledig aan de oppervlakte. Schermbloemen  worden daardoor veel korttongige insecten soorten bezocht.
Vrucht: tweedelige, eenzadige splitvrucht. Deze is overlangs (van boven naar beneden geribbeld. Er zijn 5 hoofdribben en daar tussen in bijribben.
 
Opmerking: de meeste soorten hebben een penwortel. Enkele soorten zijn dodelijk giftig. (Zie ook Tabel 20).
De bloeiwijzen en bloemen van de schermbloemfamilie vormt morfologisch een zeer eenvormige groep planten, Maar er komen ook enkele soorten met een sterk afwijkende bloeiwijze voor. In Nederland onder meer: blauwe zeedistel, wilde kruisdistel; bij de tuinplanten onder meer: Zeeuwsknoopje.
 
Enkele voorbeelden (Voor Nederlandse of wetenschappelijk namen zie overzicht)
Reuzenberenklauw een van de meest bekende en de meest opvallende schermbloem
 
Gewone engelwortel Pastinaak
   
Enkelvoudige bloeischerem van reuzenengelwortel (l)en Angelica gigas (r)
   
Bloemschermen met omwindsel en omwindeltjes (Peen)
   
Straalbloemen
 
Stijlkussen van een schermbloem
   
Spiltvruchten van schermbloemen
   
Blad coriander Blad magiplant
 
Bladschede (Angelica gigas)
 
Zeeuwsknoopje (Astrantia major)
 
Wilde kruisdistel Blauwe zeedistel
--
Overzicht van soorten van de schermbloemenfamilie
Overzicht van soorten van de schermbloemenfamilie op deze website waar honingbijen en in het overgrote deel van de soorten ook wilde bijen op zijn waargenomen
Agaafbladige kruisdistel Eryngium agavifolium
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
 

Eryngium planum

Dille Anethum graveolens
Dolle kervel Chaerophyllum temulum
Echte karwij Carum carvi
Echte kruisdistel Eryngium campestre
Fijne akkerscherm Ammi visnaga
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris
Gevlekte scheerling Conium maculatum
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium
Gewone engelwortel Angelica sylvestris
Groot akkerscherm Ammi majus
Grote bevernel Pimpinella major
Grote engelwortel Angelica archangelica
Koriander Coriandrum sativum
Krabbescheerkruisdistel Eryngium agavifolium
Lavas Levisticum officinale
Pastinaak Pastinaca sativa
Peen Daucus carota
Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum
Straalscherm

Orlaya grandiflora

Varkenskervel Peucedanum verticillare
Venkel Foeniculum vulgare
Zeeuws knoopje Astrantia major
Zevenblad Aegopodium podagraria
--