Waterleliefamilie - Nyphaeaceae
Waterplanten met grote en zeer langgesteelde drijvende bladen.
Bloem: kroonbladen veel (bij gele plomp zijn deze klein en min of meer schubvormig), meeldraden en stempels talrijk, blw. alleenstaand en zeer lang gesteeld.
Vrucht: besachtig
Opmerking: er zijn relatief weinig waarnemingen van bijen die deze plantenfamilie bezoeken. De betekenis voor bijen is nog niet duidelijk en verdient meer aandacht. Beide hieronder genoemde soorten kunnen zich zeer dominant ontwikkelen. Door schaduwwerking van het blad blijft de groeit van verstoppende waterplanten beperkt. De de beheersintensiteit van de waterkolom kan daardoor omlaag.
Soorten in deze database
Nuphar lutea Gele plomp  
Nymphea alba witte waterlelie