Ranonkelfamilie - Ranunculaceae
Kruidachtige planten en houtige klimplanten.
Bloem: 5 kroonbladen 5, kelkbladen 3 of meer, meeldraden talrijk; de meeste soorten hebben radiaal symmetrische bloemen, een deel wordt gekarakteriseerd door tweezijdig symmetrie waar monnikskap een schoolvoorbeeld van is, bloeiwijze. alleenstaand, in trossen of pluimen.
Vrucht: kokervrucht.
Nectar: nectarbladen (Helleborus, Eranthis, Nigella); spoor (Aconitum, Aquilegia, Consolida); voet vruchtbeginsel (Caltha); nectargroefjes in de nagel van de kroonbladen (Cimacifuga, Ranunculus).
Opmerking: verschillende planten zijn giftig tot zeer giftig; in bepaalde gevallen ook voor honingbijen. Dit geldt het meest voor monnikskap en sommige boterbloemen (in Ned. Ranunculus auricomus), maar zolang de bijen niet massaal op deze planten vliegen blijven nadelige gevolgen uit
Soorten in deze database
Anemone blanda Oosterse anemoon  
Anemone nomorsa Bosanemoon  
Anemone ranunculoides Gele anemoon  
Aquilegia vulgaris Wilde akelei  
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem  
Caltha palustris subsp. radicans spindotterbloem  
Clematis x jouiniaca    
Clemalis tubulosa    
Clematis tangutica    
Clematis vitalba Bosrank  
Clematis jouiniaca    
Consolica ajacis Valse ridderspoor  
Consolica regalis wilde ridderspoor  
Eranthis hyemalis Winterakoniet  
Ficaria verna Speenkruid  
Helleborus argutifolius Corsicaans nieskruid  
Hellebius foetidus Stinkend nieskruid  
Heleborus niger Kerstroor  
Helleborus sternii    
Heleborus virides Wrangwortel  
Nigella arvense Wilde nigelle  
Nigella damascenia Juffertje-in -het-groen  
Ranunculus acris Scherpe boterbloem  
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem  
Ranunculus repens Kruipende boterbloem  
Ttalictrum flavum Poelruit  
Thalicrtum minus Kleine ruit  
     
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Anemone apennina - Blauwe anemoon
Vaste plant: mrt-apr, blauw, blw. alleenstaand. Geof, 0,1-0,2. MILIEU: vochtige matig voedselrijke zandige en zavelige, humusrijke en zwak zure bodems; voornamelijk in bosachtig milieu en stinzen; beschaduwd. VERSPR.nl: inheems in Zuid Europa oorspronkelijk ingevoerd; thans ingeburgerd maar  zeldzaam in Ned. FAUNA: hom, hb[p]1
Anemone sylvestris
Vaste plant: apr-mei, wit, blw. alleenstaand. Hemi, 0,3-0,4, br1/1. MILIEU: vochthoudende, schrale, kalkhoudende en humushoudende bodems; zon-tb. VERSPR: tuin plant uit Midden-Europa en Azië. FAUNA: hom, hb[p]1.
Clematis alpina
Klimplant: H2j, apr-jun, blauw, blw. alleenstaand. Phan, tot 3,0. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, humushoudende, neutrale, liefst kalkhoudende bodems; zonnig-halfschaduw. Wortels rondom de stegels en de stengel basis (tot 30 cm) afdekken met bodembedekkers. VERSPR: Midden-Europa. FAUNA: hb[p]1.
Clematis integrifolia
Vaste plant: jul-aug, blauw, blw. alleenstaand. Hemi, 0,5-1,0. MILIEU: vochtige, vochthoudende tot zomerdroge, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: Zuidoost-Europa tot in Midden Azië. FAUNA: hb[p]4
Clematis recta
Vaste plant: jun-aug, wit, blw. bijscherm. Hemi, 1,0-1,5. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, humushoudende, neutrale, liefst kalkhoudende bodems; zonnig-halfschaduw. Wortels rondom de stegels en de stengel basis (tot 30 cm) afdekken met bodembedekkers. VERSPR: Zuid-, Zuidoost- en Midden Europa. FAUNA: hb[p]1.
Thalictrum aquilegiifolia Akeleiruit
Vaste plant: mei-jun, lila, blw. pluim. Hemi, 0,9-1,5. MILIEU: vochtige, humushoudende, voedselrijke bodems; zonnig-halfschaduw. VERSPR: Midden- en Zuid-Europa en Azië. FAUNA: hom, hb[p]3. OPMERK: hangt vooral na een regenbui sterk over.
Thalictrum delavayi Chinese ruit
Vaste plant: jun-aug, lila, blw. pluim. Hemi, 1,5-2,0. MILIEU: voedselrijke vochtige bodems; zon-halfschaduw. VERSPR: Zuidwest-China, Tibet. FAUNA: hom, hb[p]3