Rozenfamilie - Rosaceae

Kruidachtige of houtige planten, de kruidachtige planten zijn meestal rozetplanten.

Bloem: 5-tallig minder vaak 4-tallig, meestal 2-4 maal zoveel meeldraden als kroonbladen (kroonbladen kunnen bij enkele soorten ontbreken), stampers een tot vele, blw. gevarieerd. Vrucht: gevarieerd: dopvrucht (aardbei, roos, en de meeste kruidachtige soorten), steenvrucht (Rubus en Prunus) of een pitvrucht (Malus, Sorbus, en de meeste ander houtige soorten die in dit boek worden genoemd). Dop- en pitvruchten zijn vergroeid met de bloembodem die tot een zogenaamde schijnvrucht uitgroeit (aardbei, rozenbottel, appel); bramen en frambozen (verzamelvruchten) zijn daarentegen een verzameling van steenvruchten. Nectar: gevarieerd; bij de meeste soorten onder de voet van de meeldraden en de kroonbaden, verder onder in de bloembodem (Prunus), ringvormig tussen de verhoogde bloembodem en de meeldraden, (Fragaria, Rubus), honingdiscus (Spiraea); rozen zijn vooral stuifmeelleveranciers, ondanks het bezit van een discus leveren ze vaak geen of weinig nectar; dit geldt ook voor andere vertegenwoordigers van de rozenfamilie; sommige soorten zijn min of meer giftig dit geldt met name voor de bessen van sommige geslachten: Sorbus, Cotoneaster, Pyracantha en Prunus laurocerasus.
Soorten in deze database
Amelannchier lamarckii Amerikaans krentenboopje  
Aronia Appelbes  
Aruncus dioicus Geitenbaard  
Chaenomelus speciosa Chinese sierkwee  
Chaenomelus x superba Sierkwee  
Chaenomelus japonica japanse sierkwee  
Cotoniaster horizontalis vlakke dwergmispel  
Cotoniaster salicifolius Wilgbladige cotoneaster  
Comarum palustre Wateraardbei  
Crataegus crus-galli Hanendoorn  
Crataegus laevigata tweestijlige meidoorn  
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn  
Filupendula ulmaria Moerasspirea  
Filupendula vulgaris Knolspirea  
Fragaria vesca Bosaardbei  
Fragaria x ananassa Aardbij  
Malus sylvestris Appel  
Mispilus germanica Mispel  
Physocarpus oplifollus Blaasjesvrucht  
Potentilla anserina Zilverschoon  
Potentilla argentea Viltganzerik  
Potentilla erecta Tormentil  
Potentilla fruticosa struikganzerik  
Potentilla recta Rechte ganzerik  
Potentilla reptans Vijfvingerkruid  
Potentilla verna Voorjaarsganzerik  
Poterium sanguisorba Kleine pimpernel  
Pyrus communis Peer  
Prunus avium zoete kers  
Prunus cerasifera Kerspruim  
Prunus domestica Pruim  
Prunus dulcis    
Prunis insisa    
Prunus laurocerasus Laurierkers  
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers  
Prunupadus Vogelkers  
Prunus spinosa Sleedoorn  
Pyracantha coccinea Vuurdoorn  
Pyrus salicifolius Wilgpeer  
Rosa canina Hondsroos  
Rosa glauca Bergroos  
Rosa mutiflora Veelbloemige roos  
Rosa inosissima Duinroos  
Rosa rubiginosa Egelantier  
Rosa rugosa Rimpelroos  
Rubus Braam  
Rubus idaeus Framboos  
Sanguisorba officinalis Grote pimpernel  
Sorbaria sorbifolia Sorbaria  
Sobus aria Meelbes  
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes  
Sorbus x thurigiaca gedeelde meelbes  
Sobus torbinalis    
Spiraea douglasii Douglasspirea  
Spirea japonica Japanse spirea  
Spirea salisifolia Theeboompje  
     
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Holodiscus discolor - Pluimspirea
Heester: H1j, jul-aug, geelwit, bloemen in grote overhangende pluimen. Phan, tot 4,0x. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke, humusrijke bodems; zonnig. VERSPR: westelijk Noord-Amerika. FAUNA: hom, hb1
Kerria japonica - Kerria
Heester: H2j, mei-jun, geel, blw. okselstandig, alleenstaand. Phan, tot 3,0b. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig zwak zure tot licht kalkhoudende, voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: Japan, China. FAUNA: hb[np]1; talrijk
Potentilla grandiflora - Grootbloemige ganzerik
Vaste plant: jun-aug, geel; bijscherm. Hemi, 0,1-0,3. MILIEU: iets vochtige, voedselarme, zwak zure bodems of stenig substraat; zon. VERSPR: Midden-Europa. FAUNA: hb[np]4.
Prunus lusitanica - Portugese laurierkersBoom goenblijvend: juni, wit, blw. een aarachtige tros; blad leerachtig. Phan, tot 10,0x. MILIEU: vochtige tot iets droge, schrale tot matig voedselrijke en humushoudende bodems; zon-halfschaduw. VERSPR: Zuidwest-Europa. FAUNA: hb[np]3.
Prunus mahaleb - Weichselboom
Boom: mei, wit, blw. tros. Phan, tot 8,0h. MILIEU: vochtige, min of meer voedselrijke zwak zure tot licht kalkhoudende bodems; zonnig. VERSPR: afkomstig uit Midden- en Zuid-Europa aangeplant en verwilderd. FAUNA: hb[np]5.
Prunus persica - Perzik
Boom: apr, rose. Phan, tot 6.0x. MILIEU: vochtige, voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende, humeuze bodems; zon. VERSPR: China. FAUNA: w.bij, hom, hb[np]5
Rosa corymbifera - Heggeroos
Heester: H1j, jun, wit, ca. bottels oranje rood, blw. alleenstaand. Phan, tot 1,5h. MILIEU: vochtige, matig voedsel- en humusrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems; zonnig- licht beschaduwd. VERSPR: Europa-Azië. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa filipes cv. Kiftsgate
Klimplant: H1j, rond jun-jul, roomwit, een zeer snel groeiende klimroos, blw. in zeer grote clusters gevolgd met talrijke kleine ronde bottels. Phan, tot 10,0. MILIEU: vochtige, matig voedsel- en humusrijke, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: cultivar. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa gallica - Franse roos
Heester: H1j, mei-jun, rozerood, blw. armbloemige bundels; bottels oranje. Phan, tot 2,0x. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedsel- en humusrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems; zonnig. VERSPR: Midden- en Zuid-Europa, West-Azië. FAUNA: hom, hb[p lichtgeel]5.
.Rosa glauca - Bergroos
Heester: H1j, jun-jul, roze, blw. trosachtige klusters; bottels rood; blaadjes en twijgen blauwgroen, roodachtig verkleurend. Phan, tot 2,5hx. MILIEU: op vochtige tot vochthoudende, min of meer voedselrijke, kalkhoudende bodems; in beplantingen en ruigten; op ruderale plaatsen, opgespoten terreinen, ontgrondingen, spoorwegterreinen, tussen voegen van ongebruikt plaveisel (vroeger vooral op oude loswallen van de Nederlandse Spoorwegen die met kinderhoofdjes waren geplaveid); zon. VERSPR.nl: Zuid- en Midden-Europa aangeplant en vaak verwilderd. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5
Rosa majalis - Kaneelroos
Heester: H1j, jun-jul, rood, blw. alleenstaand. Phan, tot 2,0hx. MILIEU: droge, schrale tot matig voedselrijke basische tot neutrale bodems; zon. VERSPR.nl: Europa/Azië, aangeplant in de duinen. FAUNA: hom, hb[p lichtgeel].
Rosa moyesii
Heester: H1j, jun, donkerrood, bottels rood, langwerpig en aan de top in gesnoerd. Phan, tot 3,0hx. MILIEU: vochtige, matig voedsel- en humusrijke, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: West-China. FAUNA: hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa multibracteata
Heester: H1j, jun, roze, blw. alleenstaand; bottels flesvormig. Phan, tot 2,0x. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedsel- en humusrijke, neutrale bodems; zon-tb. VERSPR: West-China. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa sericea
Heester: H1j, mei, wit, blw. alleenstaand; bottels, klein, rood, spoedig afvallend. Phan, tot 4,0h. MILIEU: vochtige, matig voedsel- en humusrijke, neutrale tot zwak zure bodems; zon-tb. VERSPR: West-China. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa tomentosa - Viltroos
Heester: H1j, jun-jul, roze-wit, zie bottelroos wordt als ondersoort gezien. Phan, tot 2,0x. MILIEU: vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen; zon. VERSPR: Ned: zeldzaam. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.
Rosa villosa - Bottelroos
Heester: H1j, jun-jul, roze-wit, alleenstaand. Phan, tot 2,0x. MILIEU: vochtige tot droge, matig voedselrijke bodems; in heggen, struwelen, bosranden, ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen; zon. VERSPR.nl: zeldzaam. FAUNA: w.bij, hom, hb[p lichtgeel]5.