Weebreefamilie - Plantaginaceae voorheen Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae
Ten opzichte van de 22-ste en 23-ste druk van de Heukels Flora van Nederland zijn een aantal families onder gebracht bij deze Weegbreefamilie. Om praktische reden wordt hier gedeeltelijk de oude indeling gebruikt.
Families die zijn samen gevoegd in de weegbreefamilie
Buddlejafamilie
Helmkruidfamilie gedeeltelijk
Weegbreefamilie
 
Buddlejaceae buddlejafamilie
Heesters met meestal tegenoverstaande bladen. BLOEM: vergroeibladig en meestal 4-tallig, blw. pluimachtig, in kluwens of bolvormig. VRUCHT: doosvrucht. NECTAR: onder in de bloem of bloembuis.
Soorten met foto,
Buddleja davidii - Vlinderstruik
Buddleja x weyeriana
 
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Buddleja albiflora
Heester: H1j, jul-sep, lila, blw. tros. Phan, tot 3,0x. MILIEU: enigszins vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: China. FAUNA: vlin, hom, hb[n]1.
Buddleja alternifolia

Heester: H2j, rond juni, violet, blw. okselstandige trosjes. Phan, tot 3,0x. MILIEU: enigszins vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: China. FAUNA: vlin, hom, hb[n]3. Buddleja crispa
Heester: H1j, mei-jun, lilaroze, blw. korte oksel- en eindstandige pluim. Phan, tot 3,0. MILIEU: enigszins vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: Himalaya. FAUNA: vlin, hom, hb[n]1.
Buddleja globosa
Heester: H2j, rond jun, geelachtig, blw. kleine kogelronde clusters in pluimen gegroepeerd. Phan, tot 4,0x. MILIEU: enigszins vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zonnig. VERSPR: Argentinië, Chili. FAUNA: vlin, hom, hb[n]5.
 
Weebreefamilie - Plantaginaceae: geslacht weegbree
Kruidachtige rozetplanten met parallelnervige bladen.
Bloem: vergroeibladig, 4slippig en min of meer vliezig; meestal 4 lange, ver buiten de bloem uitstekende stuifmeel draden, blw. compacte en meestal langwerpige rolronde bloeiaren eindelings op onbebladerde stengels.
Vrucht: doosvrucht.
Nectar: geen, maar bijen zoeker er wel naar.
Soorten in deze database
Plantago major Grote weegbree  
Plantago media Ruige weegbree  
Plantago lanceolata Smalle weegbree  
 
Weebreefamilie - Plantaginaceae (Helmkruidfamilie - Scrophulariaceae)
Kruiden, heesters of bomen met meestal ongedeelde bladen.
Bloem: vergroeibladig, gewoonlijk tweezijdig symmetrisch en vaak tweelippig.
bloemkroon: 5- tot (schijnbaar) 4-lobbig, meestal 4 (vaak 2 lange en 2 korte) en minder vaak 2 meeldraden.
Bloeiwijze: gevarieerd; bij Veronica trosvormig, maar bij de liggende, en sommige kleine staande soorten, lijken de schutbladen zoveel op de stengelbladen dat het lijkt alsof de bloem afzonderlijk okselstandig is.
Vrucht: doosvrucht.
Nectar: hele of gedeeltelijke (halve) honingdiscus.
Buddlejaceae Buddlejafamilie is samengevoegd met de helmkruid familie (Heukels'Flora 23e druk).
Heesters met meestal tegenoverstaande bladen. Bloem: vergroeibladig en meestal 4-tallig, blw. pluimachtig, in kluwens of bolvormig. Vrucht: doosvrucht. Nectar: onder in de bloem of bloembuis.
Soorten in deze database
Anthirrhinum majus Grote leeuwenbek Inclusief cultuvars
Cleome hassleriana (spinosa) Kattensnor  
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek  
Buddleja davidii Vlinderstruik  
Buddleja x weyeriana    
Digitalis lantana Wollig vingerhoedskruid  
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid  
Hebe    
Hebestretia    
Linaria repens Gestreepte leeuwenbek  
Linaria purpurea Walstroleeuenbek  
Linaria vulgaris Vlasbekje  
Misopates orontium Akkerleeuwenbek  
Paulonia tomentosa Anna paulownaboom  
Scrophularia auriculata Geoordhelmkruid  
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid  
Scrophularia vernalis Voorjaarshelmkruid  
Verbascum blataria Mottenkruid  
Verbascum densiflorum Stalkaars  
Verbascum nigrum zwarte toorts  
Verbascum phlomoides Keizerskaars  
Verbascum thapsus Koningskaars  
Verbena bonariensis stijf ijzerhard  
Verbena hastata Blauwe verbena  
Verbena officinalis IJzerhard  
Veronica armena    
Veronica Austriaca Brede ereprijs  
Veronica chamaedris Gewone ereprijs  
Veropnica filiformis Draadereprij  
Veronica longifolia Lange ereprijs  
Veronica officinalis Mannetlesereprijs  
Veronica persicaria Grote ereprijs  
Veronica surculosa    
Veronicasturm sibericum    
Veronicasturm virginicum    
     
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn.
Chaenorhinum origanifolium - Marjoleinbekje
Vaste plant: mei-aug, paarsblauw, blw. tros, kruipende plant. Hemi, 0,5-0,1. MILIEU: vrij droge tot vochthoudende bodems en steenachtige al dan niet kalkhoudende substraten; houdt stand bij enige graden vorst; zon. VERSPR: Middellandse Zeegebied; heeft potenties om in een reeks van zachte winters te verwilderen. FAUNA: hom, hb[n]1. TOEPAS: tegel. BEHTYP: vast.
Hebe brachysiphon - Struikveronica
Heester: rond jun, wit, blw. okselstandige tros. Phan, 0,5-1,0x. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke tot schrale, min of meer zandige, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: New Zeeland. FAUNA: hb 1.

Hebe salicifolia - Struikveronica
Heester: jul-aug, wit-lichtblauw, blw. okselstandige tros. Phan, tot 2,5x. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke tot schrale, min of meer zandige, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: New Zeeland. FAUNA: hom, hb[n]4

Hebe x andersonii - Struikveronica
Kuipplant, heester: jul-sep, wit, blw, blw. okselstandig aar; zeer vorst gevoelig. Phan, tot 2,0x. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke tot schrale, min of meer zandige, neutrale bodems; zonnig. VERSPR: cultivar. FAUNA: hom, hb[n]4
Melampyrum pratense - Hengel
Eenjarig: mei-aug, geel, blw. tros; zie hoofdtekst halfparasiet. Ther, 0,15-0,4. MILIEU: droge tot iets vochtige, voedselarme, zure, zandige en lemige bodems; in grazige vegetaties onder bomen, bosranden, houtwallen, langs bospaden, onder laan- en oude landschappelijke beplantingen; hengel is halfparasiet op zomereik en berk; licht beschaduwd. VERSPR.nl: vrij algemeen op de hogere gronden in het binnenland. FAUNA: hom, hb[n]1.
Penstemon barbatus - Schildpadbloem
Vaste plant: jun-sep, rood, bloemen buisvormig, blw. pluim. Hemi, 0,6-1,5. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedsel- en humusrijke, liefst zandige bodems; zeer gevoelig voor winternatte bodems; zon-tb. VERSPR: Verenigende Staten, Mexico. FAUNA: hom, hb[n]1.

Sutera campanulata - Bacopa
Eenjarig: jun-sep, purper. Ther, 0,1-0,3. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zon. VERSPR: Zuid-Afrika. FAUNA: wb, hom, hb[n]1

Sutera coradata - Bacopa
Eenjarig: jul-aug, wit, blw: okselstandig alleenstaand. Ther, ca. 0,1. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke bodems; zon. VERSPR: Afrika. FAUNA: hb[np]1

Veronica gentianoides
Vaste plant: mei-jun, blauw, blw. een tros, mat vormende plant. Hemi, 0,25-0,4. MILIEU: vochtige, zomerdroge, matig voedselrijke bodems; zon. VERSPR: Oekraïne, Turkije, Kaukasus. FAUNA: hb[np]1.
Veronica spicata - Aarereprijs
Vaste plant: jul-aug, blauw, blw. aarachtige tros. Hemi, 0,25-0,6. MILIEU: vochtige, matig voedselrijke bodems. VERSPR: Europa, Midden- en Oost-Azië. FAUNA: vlin, hb[np]3.
 
Verbascum - Toorts
Toortsen zijn hoge planten (meestal hoger dan 1 m), met een wortelrozet en rechtopstaande stengels. De meeste toortsen zijn tweejarig en wollig behaard.
Bloem: Bloem tweezijdig symmetrisch; bloembuis kort en meestal trechtervormig; bloemkroon met 5 kroonslippen, en 5 meeldraden, de bovenste 3 kleiner dan de 2 onderste; de meeldraden zijn in aantal geheel of gedeeltelijk behaard; de bloemen zijn meestal geel; bij melige toorts wit.
Opmerking: Op plekken waar verschillende soorten bij elkaar voor komen (tuinen, spoorwegemplacementen etc.) kan bastaardering optreden.