A  
Aardaker  
Lathyrusbij #
Grote bladsnijder  
Akkerdistel  
Gewone behangersbij  
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Poldermasker  
Tronkenbij  
Akkerkers  
Gewone maskerbij  
Kleine tuinmaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Weidemaskerbij  
Akkerklokje  
Grote klokjesbij #
Kleine klokjesbij #
Betonie  
Grote wolbij  
Andoornbij #
Boerenwormkruid  
Wormkruidbij #
Tronkenbij #
Kruiskruidbij #
Bont kroonkruid  
Lathyrusbij #
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Blauwe metselbij  
Grote wolbij  
Bosandoorn  
Andoornbij #
Grote wolbij  
Boslathyrus  
Lathyrusbij #
Tuinbladsnijder  
Brede lathyrus  
Lathyrusbij #
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Breedbladig klokje  
Grote klokjesbij #
Grote bladsnijder  
C - F
Centaurea jacea  
Tronkenbij  
Gewone behangersbij  
Tuinbladsnijder  
Echte gamander  
Grote wolbij  
Andoornbij #
Engelse alant  
Wormkruidbij #
Tronkenbij #
Metselbijen  
Esparcette  
Blauwe metselbij  
Grote wolbij  
Behangersbijen  
Gele kamille  
Wormkruidbij #
Tronkenbij #
Maskerbijen  
Gevlekt longkruid  
Gewone sachembij  
Rosse metselbij  
Gevlekte dovenetel  
Gewone sachembij  
Rosse metselbij  
Gewone berenklauw  
Gewone maskerbij  
Kortsprietmaskerbij  
Kleine tuinmaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Rosse metselbij  
Gewone brunel  
Andoornbij #
Blauwe metselbij  
Gewone margriet  
Tuinbladsnijder  
Tronkenbij #
Wormkruidbij #
Gewone rolklaver  
Grote bladsnijder  
Grote wolbij  
Lathyrusbij #
Tuinbladsnijder  
Gewone smeerwortel  
Gewone sachembij  
Rosse metselbij  
Gewoon duizendblad  
Wormkruidbij #
Tronkenbij #
Grasklokje  
Grote klokjesbij #
Kleine klokjesbij #
Grote bladsnijder  
Grote kattenstaart  
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Gulden sleutelbloem  
Gewone sachembij  
Gehoornde metselbij  
Hartbladzonnebloem  
Tronkenbij #
Hartgespan  
Grote wolbij  
Tuinbladsnijder  
Heelblaadjes  
Tronkenbij #
Wormkruidbij #
Tuinbladsnijder  
Heggenrank  
Gewone maskerbij  
Tuinmaskerbij  
Gewone behangersbij  
Tuinbladsnijder  
Heggenwikke  
Blauwe metselbij  
Hondsdraf  
Gewone sachembij  
Bruine rouwbij  
Blauwe metselbij  
Rosse metselbij  
Kattendoorn  
Lathyrusbij #
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Grote wolbij  
Kleine bergsteentijm  
Grote wolbij  
Knolboterbloem  
Ranonkelbij #
Rosse metselbij  
Kruipend stalkruid  
Lathyrusbij #
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Grote wolbij  
Kruipend zenegroen  
Gewone sachembij  
Blauwe metselbij  
Rosse metselbij  
Kruipende boterbloem  
Ranonkelbij #
Gehoornde metselbij  
Rosse metselbij  
Luzerne  
Lathyrusbij #
Blauwe metselbij  
Grote wolbij  
Margriet (Gewone)  
Tuinbladsnijder  
Tronkenbij #
Wormkruidbij #
Moerasandoorn  
Andoornbij #
Grote wolbij  
Moerasrolklaver  
Grote bladsnijder  
Grote wolbij  
Tuinbladsnijder  
Muurpeper  
Gewone maskerbij  
Poldermasker  
Weidemaskerbij  
Tuinmaskerbijj  
Muurleeuwenbek  
Grote wolbij  
Rechte ganzerik  
Gewone maskerbij  
Kleine tuinmaskerbij  
Poldermaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Weidemaskerbij  
Tronkenbij  
Ruig klokje  
Grote klokjesbij #
Kleine klokjesbij #
Grote bladsnijder  
Scherpe boterbloem  
Ranonkelbij #
Rosse metselbij  
Slanke sleutelbloem  
Gewone sachembij  
Gehoornde metselbij  
Smeerwortel gewone  
Gewone sachembij  
Rosse metselbij  
Stengelloze sleutelbl.  
Gewone sachembij  
Stinkende ballote  
Andoornbij #
Grote wolbij  
Tuinbladsnijder  
Tormentil  
Gewone maskerbij  
Kleine tuinmaskerbij  
Kortsprietmaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Weidemaskerbij  
Tripmadam  
Tuinmaskerbij  
Gewone geurgroefbij  
Gewone dwergzandbij  
Grote bladsnijder  
Veldlathyrus  
Gewone behangersbij  
Grote bladsnijder  
Veldsalie  
Gewone behangersbij  
Grote bladsnijder  
Rosse metselbij  
Grote wolbij  
Vogelwikke  
Blauwe metselbij  
Grote bladsnijder  
Tuinbladsnijder  
Wild kattenkruid  
Gewone sachembij  
Blauwe metselbij  
Grote wolbij  
Wilde marjolein  
Blauwe metselbij  
Gewone kegelbij  
Wilde reseda  
Resedamaskerbij #
Gewone maskerbij  
Kortsprietmaskerbij  
Poldermaskerbij  
Weidemaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Wilde tijm  
Grote bladsnijder  
Wit vetkruid  
Gewone maskerbij  
Kortsprietmaskerbij  
Weidemaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Witte dovenetel  
Gewone sachembij  
Bruine rouwbij  
Witte klaver
Blauwe metselbij  
Grote bladsnijder  
Gehoornde metselbij  
Rosse metselbij  
Gewone sachembij  
Zevenblad  
Gewone maskerbij  
Poldermaskerbij  
Tuinmaskerbij  
Kleine tuinmaskerbij  
 
Legenda Terug
Vaste (overblijvende) planten
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen