Terug naar bijenplanten/drachtplanten
  Planten voor bijenhotels
  Op deze pagina worden de voornaamste planten genoemd voor bijen die boven de grond nestelen. De bijen die worden genoemd nestelen in bijenhotels enkele nestelen zowel in de grond als boven de grond.
  Alle bijen die worden genoemd komen in tuinen voor, maar de wilde bijen zijn zeer ongelijk over het land verspreid. Klik op de naam van een bij om te zien of een plek (tuin, park etc.) kansrijk is voor deze bij.
  Let op! De bijen die onder de planten worden genoemd, zijn met uitzondering van de gespecialiseerde bijen, meestal niet op deze planten gefotografeerd!
  Inheemse planten
  Het overgrote deel van de bijen die gebruik maken van bijenhotels zijn zomerbijen die in hoofdzaak op kruidachtige planten vliegen. De rosse metselbij en de gehoornde metselbij zijn net zulke generalisten als hommels en honingbijen. Die vliegen in het voorjaar ook op allerlei houtige soorten.
 
Vaste planten Eenjarige planten Tweejarige planten Bollen/knollen
  Voornaamste uitheemse planten
   
  # de bij is afhankelijk van het plantengenus of één of enkele plantenfamilie(s).
 
Klokjesbijen De bijen zijn afhankelijk van:
  Kleine klokjesbij Klokjes (Campanula)
  Grote klokjesbij Klokjes (Campanula)
  Ranonkelbij Boterbloemen (Ranunculus)
Zijdebijen
  Wormkruidbij Composieten met voornamelijk buisbloemen (boerenwormkruid, jacobskruiskruid, reukeloze kamille etc.).
Tronkenbijen
  Tronkenbij Composieten met voornamelijk buisbloemen
Maskerbijen
  Lookmaskerbij Look: in Nederland vooral ui en prei
  Resedamaskerbij Reseda en wouw
Behangersbijen
  Lathyrusbij Vlinderbloemigen vooral lathyrus
Metselbijen
  Echiumbij Slangenkruid
  Wormkruidbij, gewone sachembij en grote bladsnijder en tuinbladsnijder, nestelen ook in de grond
  Koekoeksbijen foerageren meestal op dezelfde planten als die van de gastheer.